SINETTISEURA – lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi!

Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on Nuoren Suomen ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle – lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit.

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa.

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset – vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat - jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.

Sinettiseuran laadun säilymistä seurataan ensin kahden vuoden välein ja sen jälkeen kolmen vuoden välein auditointikäynneillä. Auditointikäynnit tekee lajiliitto ja usein mukana on myös aluejärjestön edustaja.


Tänä päivänä seurojen laatuohjelmana toimii Sinettiseuran jatkajana Suomen Olympiakomitean Tähtiseura –ohjelma. Teemme HKKJ:ssä tällä hetkellä kehitystyötä Tähtiseura –ohjelman parissa saavuttaaksemme myös tämän tärkeän tunnustuksen.

Tähtiseura –ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. Tähtiseura –ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.

Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

HKKJ Hockey together since 2023

Hamina-Kotka Kiekkojuniorit ry