Kymi-Saimaan ja Savo-Karjalan alueiden sarjatoiminnan pilotti
Julkaistu: 08.02.2023 15.32

Kymi-Saimaan ja Savo-Karjalan alueiden sarjatoiminnan pilotti

Kymi-Saimaan ja Savo-Karjalan alueilla on meneillään sarjakokeilu, jossa eri ikäluokkien joukkueet pelaavat samaa sarjaa. Kun molempien alueiden kilpailuvaliokunnat asiaa syksyllä -22 valmistelivat, asetettiin tavoitteiksi sarjatoiminnan järjestäminen, jossa olisi mahdollisuus säästää kustannuksia ja matkustamiseen käytettävää aikaa pelin tason kärsimättä.

Pidimme seurojen edustajista koostuvien kilpailuvaliokuntien kokouksen tiistaina 7.2.2023. Halusimme kuulla seuratason näkemyksiä ja kokemuksia ensimmäisen kuukauden osalta.

Keskusteluissa nousi esille, että pilotti on sisältänyt pelaamisen ja lopputulosten näkökulmasta tasaisia pelejä, suurinumeroisempia tappioita ja kääntäen myös voittoja. Mietimme sarjan pelillistä vaadetta ja toki toivottavaa olisi se, että kaikki pelit olisivat mahdollisimman tasaisia, mutta aina emme voi siihen vaikuttaa.

Huomiota sai myös pelaajien koko- ja tasoerot. Samoissa sarjoissa pelaavat joukkueet pitävät sisällään kalenteri-iän ja biologisen iän näkökulmista eroja ja se on aiheuttanut keskustelua toimihenkilöiden ja vanhempien keskuudessa. Se on täysin ymmärrettävää.

Kuten syksyllä joukkueiden toimihenkilöille pidetyissä infoissakin yhdessä korostimme, kyseessä on sarjatoiminnan pilotti, josta keräämme kevään aikana kokemuksia. Jatkammeko tulevaisuudessa näin tai jollakin muulla tavalla, niin sitä emme vielä tiedä. Tulevaisuuden päätöksiä tehtäessä meidän tulee ottaa huomioon pelaajien harrastamisen mielekkyys. Tarjoaako peliympäristö pelaajan oman innostukseen ja taitotasoon nähden sopivat haasteet? Lisäksi harrastus tulee kokea mielekkäänä ja turvallisena.

Keskustelua valiokuntien kokouksessa herätti myös harrastamisen ympärillä olevien ihmisten käyttäytyminen. Kyse on toimitsijoista, valmentajista, muista toimihenkilöistä ja vanhemmista. Miten reagoimme yksittäisiin tilainteisiin, miten keskustelemme toistemme kanssa ja kuinka lähestymme yhdessä mahdollisia haasteita. Se on sanomattakin selvää, että loppujen lopuksi meidän kaikkien intressit ovat samat. Haluamme pelaajille harrastusympäristön, jossa jokainen voi tavoitella omia unelmiaan. On kyseessä sitten haaveet harrastekiekosta tai maailmanmestaruudesta.

Odotamme, että kaikkien pelitapahtumassa mukana olevien ihmisten kiinnittävän huomiota omaan käyttäytymiseen. Tällä tarkoitamme esimerkiksi pelaajien vastustajan kunnioittamista kontaktitilanteissa, valmentajien reaktioita viheltämättä jääneeseen jäähyyn, pelin toimitsijoiden käyttäytymistä, tuomarien kommunikaatiota suhteessa joukkueisiin ja niin edelleen.

Pelaajat seuraavat esimerkkiä ja kaipaavat tarvittaessa keskustelua, opettamista ja tukea. He eivät välttämättä esimerkiksi tiedä millaista on tehokas ja vastustajaa kunnioittava fyysinen pelaaminen. Meistä aikuisista on kiinni se, että minkälaisen esimerkin pelaajille annamme. Kuinka paljon he esimerkiksi kunnioittavat vastustajaa?

Odotamme myös, että seuraavasta pelitapahtumasta eteenpäin joukkueiden valmentajat ja tuomarit keskustelevat keskenään tulevasta ottelusta. Keskustelun ei tarvitse olla pitkä, mutta sillä on tarkoitus alleviivata sitä, että aikuiset ovat mahdollistamassa hyvää pelitapahtumaa molempien joukkueiden junioreille. Myös mahdollisten näkemyserojen kohtaaminen ottelun aikana on helpompaa. Keskusteluiden vaikutuksesta ottelutapahtumalle on selkeitä ja konkreettisia kokemuksia.

Huomionarvoista on myös se, että sarjatoiminnan pilotti on sisältänyt paljon hyviä kokemuksia. Tällä tarkoitamme tasaisia pelejä pienemmillä kustannuksilla aikaa säästäen. Niitä ei saa jättää haasteiden varjoon.

Haluamme tällä kirjeellä nostaa esille asioita, joita muokkaamalla saamme paremmin huolehdittua hyvästä ja toisiamme kunnioittavasta toiminnasta. Toivomme, että nämä otetaan vastaan rakentavasti ja riittävällä vakavuudella, että junioreiden on mahdollista jatkaa mielekästä harrastamista.

Olemme ottaneet teiltä tulleet palautteet siis huomioon yhteisessä kokouksessamme. Haluamme myös jatkossa pitää yllä toimintaa kehittävää keskustelua. Tehdään se rakentavasti ja toistemme ajatuksia kuunnellen.


Yhteistyöterveisin

Kymi Saimaan -ja Savo-Karjalan kilpailuvaliokunnat

HKKJ Hockey together since 2023

Hamina-Kotka Kiekkojuniorit ry